Written by اقای فلاحی بر آگوست 10, 2022 در کاغذ خرد کن همه مطالب
Rate this post

دلیل شکسته شدن تیغه های کاغذ خردکن ، انداختن اجاسام غیر از کاغذ داخل دستگاه می باشد و توجه نمایید برخی از دستگاه ها تحمل خرد کردنگیره و پونز را ندارند و اسیب جدی به چرخ دنده و تیغه وارد می کند.

 

ترک نظر