Written by اقای فلاحی بر جولای 31, 2022 در منگنه برقی همه مطالب
Rate this post

بعضی مواقعه با این مشکل مواجعه می شود که دستگاه منگنه می کند ولی سوزن در زیر برگه جمع نمی شود و یکی از دلایل این مشکل تیغه دستگاه می باشد که با تعویض آن میشکل حل می شود.

 

 

 

ترک نظر