فروش ماشین های اداری
 • کد اقتصادی

  با ارائه فاکتور رسمی

 • گواهی ارزش افزوده

  ارائه گواهی ارزش افزوده

 • شماره ثبت

  522692

 • کد اقتصادی

  با ارائه فاکتور رسمی

 • گواهی ارزش افزوده

  ارائه گواهی ارزش افزوده

 • شماره ثبت

  522692

فروش پرده ویدئو پروژکتور

پرده ویدئو پروژکتور :

پرده نمایش وسیله ای است برای نمایش تصویر ویدئو پروژکتور می باشد که در سه نوع می باشد

پرده برقی:

نصب ویدئو پروژکتور

پرده برقی داری ریموت می باشد که می توانیم از راه دور آن را کنترل کرد و یک قابلت دیگر هم دارد و آن این است که پنلی دارد که می توان به وسیله آن پرده را بالا و پایین کرد.

پرده دستی:

نصب ویدئو پروژکتور

پرده دستی که فقط با یک یسمان ان را می توانیم به صورت دستی تنظیم کرد.

پرده پایه دار:

نصب ویدئو پروژکتور

پرده های پایه دار را که به صورت پرتابل می باشد و مزیت آن این است که در هر مکانی می توان آن را استفاده کرد.

پرده ها ویدئو پروژکتور در سایز های مختلف می باشند :

150-150 سانتیمتر

180-180 سانتیمتر

200-200 سانتیمتر

250-250 سانتیمتر

300-300 سانتیمتر

300-400 سانتیمتر

مزیت استفاده از پرده پروژکتور

دلیل استفاده از پرده پروژکتور این است که کیفیت تصویر در این پرده ها خیلی وضح بالایی برخوردار می باشد .

 

پرده ویدئو پروژکتور

پرده ویدئو پروژکتور ۱۸۰*۱۸۰ سانتیمتر سقفی دستی

پرده ویدیو پروژکتور ۲۰۰*۲۰۰ سانتیمتر سقفی دستی

پرده ویدئو پرژکتور ۲۵۰*۲۵۰ سانتیمتر سقفی دستی

پرده ویدیو پرژکتور ۳۰۰*۳۰۰ سانتیمتر سقفی دستی

پرده ویدئو پروژکتورپرده ویدئو پروژکتورپرده ویدئو پروژکتور

پرده ویدئو پروژکتور ۱۸۰*۱۸۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۲۰۰*۲۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۲۵۰*۲۵۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۳۰۰*۳۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۳۵۰*۳۵۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۳۰۰*۴۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۴۰۰*۴۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۵۰۰*۵۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور  ۴۰۰*۶۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار (یک تکه و دو تکه)

پرده ویدئو پروژکتور پایه دار

پرده ویدئو پروژکتور ۱5۰*۱5۰ سانتیمتر پایه دار

پرده ویدئو پرژکتور 18۰*18۰ سانتیمتر پایه دار

پرده ویدیو پروژکتور ۲۰۰*۲۰۰ سانتیمتر پایه دار

 

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به ایده گسترش پارسا الکترونیک می باشد