تعمیرات انواع منگنه های برقی راپید و kw
Written by اقای فلاحی بر دسامبر 31, 2019 در منگنه برقی همه مطالب

تعمیر انواع منگنه برقی راپید مدل های 5050 و 5080 و kw5990

 

 

تعمیرات انواع منگنه های برقی راپید و kw

ترک نظر